top of page

Årsredovisningen, endast för insatta ekonomer. Eller?

För många företag innebär januari startskottet för arbetet med bokslut och årsredovisning. För de som inte kallar sig själva ekonomer kan dessa begrepp väcka allt annat än intresse, ofta på grund av att man kanske inte alltid förstår vad en årsredovisning är och kan användas till. Här följer en snabb introduktion till vad en årsredovisning är och innehåller.


En årsredovisning är enkelt förklarat en sammanställning av ett företags föregående räkenskapsår. Den ska innehålla en förvaltningsberättelse, en resultat- och balansräkning, noter som förtydligar posterna i resultat- och balansräkningen samt en revisionsberättelse om en revisor har granskat räkenskaperna. Större företag ska även inkludera en kassaflödesanalys. Syftet med årsredovisningen är att redovisa den ekonomiska ställningen för ägare och intressenter till företaget.


Först ut i årsredovisningen är förvaltningsberättelsen som ska ge en överblick av företagets

utveckling och ställning inte bara för det föregående året utan även historiskt. Här ska även

redogöras för om något särskild hänt under året som påverkat företaget märkbart. Ett bra exempel på detta kan vara pandemin under 2020. Förvaltningsberättelsen ska även anpassas beroende på det enskilda företagets storlek och komplexitet.


I resultaträkningen visas därefter företagets intäkter och kostnader samt resultatet för året medan man i balansräkningen visar företagets tillgångar och skulder. Till exempel hur mycket varor företaget har i lager och hur stora leverantörsskulder företaget har.


Hur kan man dra nytta av informationen i en årsredovisning om man inte ser sig själv som en

ekonom? Det beror såklart på vilken roll samt vilket syfte läsaren har. Informationen i en

årsredovisning kan vara nyttigt ur ett konkurrensmässigt syfte. Det kan till exempel vara användbart att läsa om hur andra företag i samma bransch ser på framtiden. Att känna sina konkurrenter kan leda till en bättre förståelse för sitt eget företag.


Om du är arbetssökande kan det vara bra att förbereda sig för en intervju genom att läsa företagets årsredovisning. Det kan även vara bra ur ett säljarperspektiv att läsa igenom årsredovisningen för att lära känna en eventuell ny kund. Det samma gäller om man går i tankar om att investera i ett företag.


Om ni har några frågor om hur man kan tolka det som står i en årsredovisning, eller bara vill veta mer om processen att sammanställa en årsredovisning, tveka inte på att höra av er!

258 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page