Sök
  • Oscar Wennberg

Aktiebolag eller Enskild Firma?

Uppdaterad: 16 nov 2020

Aktiebolag eller Enskild Firma – det är en ständig fråga både för nya företagare och entreprenörer. Det finns fler bolagsformer för att passa olika ändamål, men just aktiebolag och enskild firma har blivit de vanligaste formerna för nystartade företag. I detta inlägg går vi igenom fördelar, nackdelar & skillnader mellan de båda bolagsformerna.


I november 2019 beslutade riksdagen att sänka kravet på aktiekapital vid nystartande av aktiebolag. Den tidigare gränsen på 50 000 kronor ändrades därför till 25 000 kronor för bolag som bildas efter den 1a januari 2020. Anledningen till kravsänkningen var för att få bolagsformen aktiebolag mer tillgänglig till den som avsåg starta eget bolag, vilket särskilt ska främja företagande inom tjänstesektorn, där kapitalbehovet är lägre än i andra sektorer.


Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen i situationer då företaget ägs av flera personer. Grunden i ett aktiebolag är att bolaget blir en egen juridisk person, vilket innebär att aktieägarna i bolaget inte har något personligt ansvar för företagets ekonomi och skulder. I och med att företaget blir en egen juridisk person kan också bolaget teckna avtal, ha anställda och äga saker.


Ett aktiebolag styrs av en styrelse och kan i vissa fall företrädas av en VD. Den minsta möjliga styrelsen för ett aktiebolag består av två personer, en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Styrelseledamöternas uppgift är att driva arbetet i företaget, medan en suppleant ersätter en ledamot om han eller hon inte kan delta i styrelsens arbete.


Vad är en enskild firma?

I en enskild firma är företagets organisationsnummer samma som ägarens personnummer. Ägaren kallas ofta för egenföretagare, och eftersom den enskilda firman inte blir en egen juridisk person är ägaren personligt ansvarig för företagets ekonomi och skulder.


Fördelar, nackdelar och skillnader

Det finns såklart fördelar och nackdelar med alla företagsformer. Att starta en enskild firma är enklare än att starta ett aktiebolag, och kräver egentligen inget formellt aktiekapital för att komma igång med sin verksamhet. Det krävs också endast en person för att starta en enskild firma, eftersom det inte finns krav på en styrelse. Däremot finns det många fördelar med ett aktiebolag. Den största skillnaden mellan dessa två bolagsformer är som tidigare nämnt vem som är ansvarig för företagets skulder. I regel riskerar därför aktieägarna inte mer än insatt kapital.


Det finns en del skattemässiga fördelar med aktiebolag jämtemot enskild firma. Till exempel finns det olika regler om vilka kostnader man får dra av i bolaget, samt att man i ett aktiebolag har möjlighet till lågbeskattad utdelning, vilket innebär att vinst kan tas ur bolaget till lägre skatt än för andra bolagsformer. Läs gärna mer om detta i Louise Dellsands inlägg om beskattning på utdelning här.


Utöver detta finns det andra fördelar där exempelvis banker, myndigheter, kunder och leverantörer kan uttala att de helst gör affärer med aktiebolag. Synen på företagande är ofta att ett aktiebolag är på riktigt, medan en företagare som driver en enskild firma kan anses driva sin verksamhet mindre seriöst. En enskild firma är ett perfekt alternativ för att komma igång med sin verksamhet, men i takt med att verksamheten växer kan det vara ett bra alternativ att omvandla firman till ett aktiebolag för att minska de personliga riskerna.


Funderar du på att starta bolag, vad ett lagerbolag är, att omvandla din enskilda firma till ett aktiebolag eller har funderingar kring de skattemässiga fördelarna? Vi på Five Accounting har mycket erfarenhet av organisationsstruktur, olika bolagsformer och skattejuridik.

Kontakta oss, så hjälper vi er!

332 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla