top of page

Få bättre koll på de anställdas semesterdagar...

Månaderna rullar på och snart når vi april då det för många företag är dags för semesterårsskiftet. Det man som arbetsgivare ibland kan glömma är att man enligt lag är skyldig att se till att ens anställda under året tagit ut minst fyra veckors semester. För en heltidsanställd motsvarar det 20 betalda semesterdagar. Nu är en bra tid att se över företagets semestersaldon och semesterplanering inför 1 april.


Lagen ger den anställde rätt till 25 semesterdagar, varav 4 veckors semester ska förläggas under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren kan få göra undantag om det finns tydliga skäl till att inte kunna förlägga 4 sammanhängande semesterveckor. De skälen kan t.ex. vara att säkerheten på arbetsplatsen påverkas negativt.

I första hand ska man som arbetsgivare komma överens med arbetstagaren eller eventuell företrädare om förläggning av semestern. Kan detta inte träffas är det till slut arbetsgivaren som beslutar när semestern ska förläggas och detta måste arbetstagaren få information om minst två månader innan.


Vissa arbetsplatser glömmer detta och den anställde får vid semesterårsskiftet spara de kvarvarande betalda dagarna. Detta kan resultera i stora semesterskulder till de anställda som man vid en eventuell slutlön är tvungen att betala.


Att skapa tydliga rutiner för semestern får dig som arbetsgivare bättre koll på vad företaget har för upparbetade skulder till de anställde samt att man har koll på att ens anställda tagit den ledighet de har rätt till.


Känner ni er osäkra på era semesterrutiner och vad som gäller får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er gärna!

184 visningar0 kommentarer

Komen


bottom of page