top of page

Får dina anställda rätt lön?

När jag nämner ordet lönekartläggning är det många arbetsgivare som frågar mig vad det innebär.


En lönekartläggning ska alla arbetsgivare göra varje år för att kunna bedöma om det finns

löneskillnader mellan kvinnor och män i organisationen. Detta för att tydligt kunna se att kön inte påverkat lönesättningen.


Arbetsgivare med över 10 anställda ska även dokumentera detta och det finns vissa punkter som ska vara med i dokumentationen. Bland annat ska det redovisas om det finns direkta eller indirekta löneskillnader och hur de ska åtgärdas, om det funnits planerade åtgärder från föregående år och hur de utförts samt även en redovisning av resultatet av analysen och kartläggningen. Det finns även fler punkter som ska vara med i dokumentationen än de som nämns här.


Diskrimineringslagen 3 kap 8-10 § går det att läsa mer om vad som gäller för lönekartläggningen. En kartläggningen ska göras oberoende av om det finns kollektivavtal eller inte. Många kollektivavtal har olika regler för hur det ska hanteras så läs gärna ert kollektivavtal om ni är anslutna.


Om Diskrimineringsombudsmannen, DO, skulle begära in underlag ska detta finnas och kunna redovisas.


Har ni frågor kring detta eller skulle behöva hjälp med lönekartläggningen i er organisation är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi er!

360 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page