top of page

Fördelar med elbil som tjänstebil

Det är uppenbart att allt fler väljer att ha elbil som tjänstebil. Det finns en hel del fördelar med det valet, inte bara för miljön. Jag tänkte nämna några och samtidigt förklara hur förmån, drivmedelsförmån och miljöbilsbonus fungerar.


Förmånsvärdet beräknas vanligtvis på bilens nybilspris för just den valda modellen. För miljöbilar och därmed elbilar får man dock beräkna förmånsvärdet på en likvärdig modell utan miljöteknik. Detta betyder att förmånsvärdet inte blir högre för att man väljer en elbil. I dagsläget får man även en reducering av förmånsvärdet på 40% (max 10 000 kr) för miljöbilar. Detta kommer dock sluta gälla from 1 januari 2021.


När du köper en ny elbil har du rätt att ansöka om miljöbilsbonus. Om företaget använder sig av leasing räknas detta oftast av på leasingkostnaden. Det behöver därför inte vara dyrare att leasa en elbil. Bonusen ligger i dagsläget på 60 000 kr men kan komma att ändras from 1 januari 2021. Dock tror experter att en liknade bonus kommer att finnas kvar även 2021.


Det går även att söka bidrag för laddningsstation. Laddningsstationen ska installeras vid en bostad eller arbetsplatsen. Bidraget ges som ett engångsbelopp. Det är möjligt att få som mest 50 procent av den bidragsberättigade kostnaden, men inte mer än 15 000 kronor per laddningspunkt. Privatperson kan också ansöka om bidrag för laddningsstation men då uppgår bidraget till max 10 000 kr per fastighet.


Drivmedelsförmån får man som arbetstagare om arbetsgivaren (företaget) står för drivmedlet. Drivmedelsförmånen beräknas utifrån uppskattad åtgång av el per mil, marknadspris för el samt hur många mil man kört privat. Om man istället använder sig av milersättning och därmed laddar sin förmånsbil hemma får man ett schablonbelopp per mil man kört i tjänsten. Detta belopp är 9,5 kr.


Räkneexempel:

Arbetstagaren laddar sin förmånsbil på arbetet och kör 50 mil privat. Elförbrukningen uppskattas till 1,4 kWh och priset per kWh uppskattas till 1,7 kr.

1,4 x 1,7 x 50 = 119 kr som sedan räknas upp med 20% (gäller för samtliga drivmedel)

= 119 x 1,2 = skattepliktig förmån blir då 142,8 kr.


Om man istället laddar sin förmånsbil hemma och kör 50 mil i tjänst blir milersättningen:

9,5 x 50 = 475 kr i skattefri ersättning till arbetstagaren.


Tveka inte på att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

503 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page