top of page

Vad är den skattefria årsinkomsten för 2022? Har du koll? Om inte - Läs Pärs inlägg!

Varje år beslutar regeringen vilka belopp och procentsatser som företagare ska förhålla sig till gällande exempelvis arbetsgivaravgifter, basbelopp och traktamenten. Under 2022 betalar b.la. arbetsgivare endast 10,21 % i arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 2004–2006 och 19,7 % för anställda födda 1999-2003. Nedan har jag listat de belopp och procent som jag finner intressantast för inkomståret 2022. Underlaget till denna artikel är hämtat från Skatteverket.sePrisbasbelopp

Prisbasbelopp 48 300kr

Förhöjt prisbasbelopp 49 300kr

Inkomstbasbelopp 71 000kr


Skattefria gåvor till anställda

Julgåva 500kr

Jubileumsgåva 1 500kr

Minnesgåva 15 000kr


Arbetsgivaravgifter

Födda 2004-2006 10,21%

Födda 1999-2003 19,73%

Födda 1957-1998 31,42%

Födda 1938-1956 10,21%

För ersättning över 25 000kr gäller avgiften 31,42% oavsett födelseår


Skattefria traktamenten

Inrikes tjänsteresa ( övernattning krävs):

Hel dag 240kr

Halv dag 120kr

Efter 3 månader 168kr

Efter 2 år 120kr

Nattraktamente 120 kr


Skattefri årsinkomst

2022 20 431kr


324 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page