top of page

Är ditt bolag i behov av kapital? Då kan ett aktieägartillskott lämnas till bolaget, in och läs mer!

Vad är ett aktieägartillskott?

Ett aktieägartillskott kan lämnas när ett bolag är i behov av kapital. Det kan till exempel vara om bolagets kapital är mindre än hälften av aktiekapitalet. Man kan också lämna ett aktieägartillskott om bolaget behöver få in pengar för att kunna utvecklas.

Pengar eller tillgångar Ett aktieägartillskott består vanligtvis av pengar som sätts in i bolaget av aktieägaren/ägarna men det kan också vara andra tillgångar som förs in i bolaget. De tillgångar som förs in måste i så fall ha ett värde för bolaget. Ett tredje sätt är att efterskänka en fordran på bolaget. Det innebär att man till exempel har utlägg som bokförts som en skuld till ägaren och att detta sedan läggs som ett aktieägartillskott i stället för att betalas ut till ägaren.

Det finns två olika typer av aktieägartillskott, villkorat och ovillkorat:

Villkorat aktieägartillskott Ett villkorat aktieägartillskott innebär att det aktieägartillskott som lämnats så småningom ska betalas tillbaka. Återbetalningen brukar ske när bolaget har återhämtat sig och är stabilt igen. Det finns dock inget krav på att pengarna ska betalas tillbaka och beslut om återbetalning måste fattas på en bolagsstämma.

Ovillkorat aktieägartillskott Ett ovillkorat aktieägartillskott är ett permanent tillskott i bolaget och ska inte betalas tillbaka. I stället höjer ett ovillkorat aktieägartillskott aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Detta kan vara en skattemässig fördel för aktieägaren vid beräkning av lågbeskattad utdelning, om man använder sig av huvudregeln. Det är också en skattemässig fördel vid en eventuell försäljning av bolaget eftersom vinsten och därmed skatten blir lägre med ett högre omkostnadsbelopp.

Är ditt bolag i behov av aktieägartillskott eller vill du veta mer? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

137 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page