top of page

Ändring av momssats.

Från och med den 1 april 2023 höjs skattesatsen på reparationer av cyklar, skor, kläder, lädervaror och hushållslinne från 6 procent till...

Digital körjournal

När man använder sig av en förmånsbil eller tjänstebil där både privata och tjänstemil körs är det viktigt att man redovisar sina körda...

Elstöd för företag

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag med verksamhet inom elområde 3 och 4. Företag får ansöka...

Byt bilen mot cykeln

Idag blir det allt vanligare att arbetsgivare erbjuder sina anställda en cykelförmån. De positiva effekterna av detta är många som till...

Blogg: Blog2
bottom of page