top of page

2022 kommer med några nya skatteregler, berörs ditt företag? In och läs!

Skattereduktion för inventarier inköpta under 2021

Företag som köpt inventarier under 2021 kan få en skattereduktion. Skattereduktionen är 3,9 procent av anskaffningsvärdet. Det finns bland annat krav på att inventarierna ska vara levererade under 2021 och att de ska finnas kvar i verksamheten under en tid. Skattereduktionen kan begäras av företag som har kalenderår som beskattningsår första gången för beskattningsår 2022.

Reklamskatten avskaffas 2022

Reklamskatten avskaffas 2022. Den som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten avskaffas, men behöver lämna en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021.

Ökade möjligheter till personaloptioner

Fler kan få personaloptioner utan beskattning som arbetsinkomst genom att reglerna från 2018 utvidgas, till företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, mot nu 50, och med nettoomsättning eller balansomslutning på högst 280 miljoner kronor, mot nu 80 miljoner kronor. Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av lättnaderna.

Nedsättning av energiskatt

Nedsättning av energiskatt på bränslen slopas i vissa sektorer. Energiskatt ska tas ut med 100 procent av den generella nivån för bränslen som förbrukas för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet samt i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, dock inte för förbrukning i skepp eller båt. Återbetalning av energiskatt slopas för bränslen som förbrukas för framställning av värme eller kyla som levererats för dessa ändamål.

Skattelättnad för cykel förmån

Det föreslås en skattelättnad för cykel förmån som innebär att endast den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor tas upp till beskattning. Skattelättnaden föreslås gälla vanliga cyklar och el cyklar som arbetsgivare tillhandahåller sina anställda, under förutsättning att förmånserbjudandet riktar sig till alla anställda som arbetar stadigvarande.

Utökat jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget utökas med 8 miljarder kronor, vilket innebär sänkt skatt för alla som jobbar, med särskilt fokus på arbetstagare med låga och medelstora inkomster. Jobbar du heltid får du sänkt skatt med cirka 150 kr per månad.

380 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page