top of page

Periodisk sammanställning

När momsdeklarationen närmar sig i mitten på månaden finns det en hel del saker att tänka på för dig som företagare eller redovisningskonsult. Momsen på försäljning och inköp ska redovisas korrekt och i rätt period. Om ert företag säljer varor eller tjänster momsfritt till andra länder inom EU ska ni även lämna en periodisk sammanställning till Skatteverket.


En försäljning är momsfri om varan transporteras över Sveriges landsgräns eller om tjänsten förbrukas i ett annat EU-land samt om kunden är ett företag med ett giltigt VAT-nummer. Genom den periodiska sammanställningen samlar Skatteverket in information och kring handeln som sker inom EU och kan därmed föra statistik över den samma.


Beroende på om ditt företag säljer varor eller tjänster ska sammanställningen lämnas in regelbundet varje månad eller varje kvartal. Vid försäljning av varor ska den periodiska sammanställningen lämnas in varje månad och vid försäljning av tjänster sker inlämning varje kvartal. Skulle företaget sälja både varor och tjänster ska den periodiska sammanställningen lämnas månadsvis.


I en periodisk sammanställning ska varje köpares VAT-nummer, det vill säga deras momsregistreringsnummer, redovisas. För varje kund ska du sedan redovisa det sammanlagda värdet av försäljningen inklusive eventuella kringkostnader så som leveranskostnad. Då det är det sammanlagda värdet som ska redovisas ska även kreditfakturor ställda till varje kund räknas med i sammanställningen.


Den periodiska sammanställningen kan lämnas in både digitalt och i pappersform. Lämnar du in sammanställningen i pappersform ska den senast vara inlämnad den 20e månaden efter försäljningen ägde rum medan du som lämnar in digitalt har ett sista inlämningsdatum den 25e månaden efter försäljningen. Den periodiska sammanställningen särskiljs därmed från deklarationen av moms, som redovisas runt den 12e i månaden, trots att de till stor del hänger ihop. Det sammanlagda belopp som redovisas i sammanställningen ska nämligen vara lika med det belopp som redovisas på raderna 35, 38 och 39 i momsdeklarationen.


Har ni funderingar kring ert företag och den periodiska sammanställningen så tveka inte att höra av er så hjälper vi er!


418 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page