top of page

Personalhandbok – resursen med stort P!

Företagspolicys? Arbetsrutiner? Personalpolitik? Vet era medarbetare hur detta ser ut på ert företag?


I takt med att företag växer och medarbetarantalet ökar dyker även fler frågor upp. Det kan vara allt från hur ledighetsansökan ska hanteras till tidrapportering. Som personalansvarig är det därför viktigt att man ger sina medarbetare samma svar och instruktioner. En personalhandbok är därför ett bra redskap för nå ut med just ert företags rutiner och policys.

Mycket regleras i lagar men det som är specifikt för just er verksamhet kan därför sammanfattas och finnas tillgängligt för alla era medarbetare. Idag publiceras det oftast digitalt så att det alltid finns lättillgängligt och att alla inom organisationen har möjlighet att snabbt gå in och läsa och ta del av informationen.


En personalhandbok ska man se som ett levande dokument som kan justeras under året ifall om rutiner förändras eller om det sker något nytt som behöver adderas. Att arbeta med en digital handbok är därför att rekommendera så att de anställda snabbt kan gå in och läsa om era regler. Det här minimerar många frågor och ger samma information till alla i organisationen. Här kan du som arbetsgivare delge allt från vad ni t.ex. har för värdegrundsord till hur semester ska sökas.


Se en personalhandbok som ett uppslagsverk där ni själva kan välja vad som publiceras. Hur hanteras övertid och flextid? Hur ser beräkning av semesterersättningen ut för era anställda? Om ni har kollektivavtal kan ni se detta som ett komplement till kollektivavtalet där vissa punkter kan förtydligas och då skrivas ut i personalhandboken.


De företag som inte är anslutna och har kollektivavtal kan se personalhandboken som en bra resurs i sin verksamhet för att samla allt på ett ställe. När man anställer nya medarbetare är det skönt att med ett samlat dokument kunna dela all information på ett snabbt och smidigt sätt så den nyanställde snabbt kan finna den information som behövs.


Hur ofta har ni medarbetarsamtal? Hur hanteras reseräkningar hos just er? Just sån information kan summeras ihop för vad som är specifikt för just er verksamhet och publicera i personalhandboken.


Om ni vill ha hjälp med just detta är ni välkomna att kontakta oss så hjälper vi gärna till att skapa en struktur och rutiner hos er.


195 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page