top of page

Redovisningskonsult eller revisor?

Det är vanligt att yrkena redovisningskonsult och revisor blandas ihop. Här kommer en förklaring om de olika yrkena och vem som behöver anlita dem.


Redovisningskonsult

En redovisningskonsult hjälper bolaget löpande under året med bland annat bokföring, bokslut, årsredovisning och deklarationer. Utöver själva bokföringen så hjälper redovisningskonsulten även till med rådgivning vid ekonomiska frågor, som till exempel skattefrågor.


Det finns inget krav på att ha en redovisningskonsult men det kan vara ett bra bollplank och en stor trygghet för dig som företagare. Redovisningskonsulten håller alltid bokföringen uppdaterad och ser till att alla lagar och regler följs vilket ger dig som företagare tid till att fokusera på bolagets kärnverksamhet.


Revisor

En revisor har som uppgift att granska och kvalitetssäkra redovisningen som gjorts under året. I granskningen som görs kontrollerar revisorn att lagar och regler följs och att man i årsredovisningen gett en rättvis bild av företagets resultat och ställning. Efter granskningen så lämnar revisorn en revisionsberättelse som blir en del av årsredovisningen. Att ha en revisor som granskar och kvalitetssäkrar redovisningen kan vara bra för att ge trovärdighet till externa intressenter, som till exempel leverantörer eller kreditgivare.


Grundregeln är att alla aktiebolag ska ha en revisor, men privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor om minst två av punkterna nedan inte uppnåtts under de senaste två räkenskapsåren:


- Fler än tre anställda

- Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

- Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning


Vi på Five Accounting arbetar som redovisningskonsulter men har även bra kontakt med revisorer. Vill du ha mer information eller är du i behov av en redovisningskonsult? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

286 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page