top of page

Skatteverket förlänger möjligheten att ge skattefria gåvor under 2021

Den tillfälligt utvidgade möjligheten för arbetsgivare att ge skattefria gåvor till anställda förlängs till att gälla för perioden 1 januari till 31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga 2 000 kr per anställd. Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns (julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva).


Gåvorna får inte ges i pengar. Det innebär även att betalningen måste ske direkt till den som erbjuder varan eller tjänsten. De anställda kan få olika gåvor men med samma värde och gåvorna kan ges vid flera tillfällen.


Skattefriheten gäller till den del gåvorna inte sammantaget har ett värde som överstiger 2 000 kr inklusive mervärdesskatt. Om gåvan är värd mer än 2 000 kr så beskattas den del som överstiger 2 000 kr.


Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga.

239 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page