top of page

Varför ska man starta ett holdingbolag?

Uppdaterat: 16 dec. 2022

Det finns väldigt många olika anledningar till att det kan vara fördelaktigt att starta holdingbolag.


Ett holdingbolags syfte är att äga och förvalta aktier eller andelar i andra bolag. Mest vanligt förekommande är att holdingbolaget inte har någon egen verksamhet men kan äga aktier i dotterbolag eller intressebolag där verksamhet bedrivs. Ett holdingbolag kan egentligen äga aktier i hur många dotterbolag/intressebolag som helst.


Äger man flera bolag redan men som inte har någon koppling mellan sig, är fördelarna med ett holdingbolag väldigt många. T.ex. så kan man låna ut pengar mellan koncernbolagen. Man kan också resultatutjämna mellan bolagen genom koncernbidrag. Med andra ord kan man ta en del av vinsten i ett bolag och skänka till ett bolag i koncernen med förlustresultat. På så sätt minskar man skattekostnaden totalt i koncernen.


En annan anledning kan vara att man säkrar upp sitt kapital i holdingbolaget. När dotterbolag eller intressebolag gör utdelningar så går de utdelningarna till holdingbolaget skattefritt. Det kapitalet är då säkrat från eventuella svängningar för dotterbolagen eller intressebolagen. Det är dock viktigt att dotterbolagen samt intressebolagen sköts på ett sådant sätt att man inte medvetet sätter verksamheten på spel. T.ex. att man inte delar ut 100 % av vinsten i dotterbolagen samt intressebolagen varje år.


En annan stor fördel är att man kan utnyttja löneunderlaget i alla dotterbolag men enbart ta en lön som ägare istället för att behöva ta ut lön i alla dotterbolag separat. Det gör att du får ett större utdelningsutrymme till en mindre kostnad.


Viktigt att tänka på när man startar ett holdingbolag är att man faktiskt säljer in aktierna till holdingbolaget vilket påverkar det sparade utdelningsutrymmet. Därav kan det vara bra att ta upp sådana här tankar med oss först så vi kan hjälpa till och skapa den bästa lösningen.


Går du i tankarna att starta ett holdingbolag så hör av er till oss så hjälper vi till.729 visningar0 kommentarer

Comentários


bottom of page