top of page

Vilka nyckeltal är användbara för din verksamhet? Har du koll? Läs Louises inlägg!

Det är vanligt att man använder sig av en balans- och resultatrapport för att se hur det går för företaget. För vissa räcker det absolut men ibland vill man ha lite mer detaljerad information att analysera sitt resultat med.

Nyckeltal, även kallat KPI: er (Key Performance Indicator), hjälper dig att följa hur det går för ditt företag och kan även vara bra att använda som underlag vid en budget eller för att jämföra sig med tidigare år eller andra företag.

Det finns olika kategorier av nyckeltal och beroende på vilken bransch man är i och vilka mål man har använder man sig av olika nyckeltal. Nedan har vi förklarat tre nyckeltal som kan vara bra att ha koll på.


Vinstmarginal Det här nyckeltalet visar lönsamheten i ett företag utan att ta hänsyn till räntekostnader. Det visar alltså hur stor del av intäkterna i bolaget som utgör vinst, men visar inte hur företaget är finansierat. Vinstmarginal är ett bra verktyg att använda för att jämföra sin lönsamhet mot konkurrenter inom samma bransch. Man brukar säga att en bra vinstmarginal ligger mellan 5–10 %.

Formel: Resultat efter finansiella poster / Nettoomsättning

Personalkostnader/omsättning Visar hur personalintensivt ett företag är. Det här nyckeltalet kan vara bra att använda för att se hur företaget skulle påverkas vid förändringar av löner och övriga personalkostnader. Ju högre procent desto känsligare är företaget för förändringar. Även här kan man använda nyckeltalet för att jämföra sig med liknande branscher.

Formel: Personalkostnader / omsättning

Kassalikviditet Kassalikviditet visar ett företags betalningsförmåga på kort sikt. Kassalikviditeten bör vara minst 100% vilket innebär att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Det här nyckeltalet kan vara intressant för banker eller andra kreditgivare när ett bolag till exempel vill utöka sin checkkredit.

Formel: (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder


Vill du ha hjälp att ta fram nyckeltal som passar dig och ditt företag? Vi på Five hjälper dig gärna, hör av dig till din konsult eller ta kontakt via vår hemsida.

216 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page