top of page

Elstöd för företag

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att betala ut elstöd till företag med verksamhet inom elområde 3 och 4. Företag får ansöka om stödet via en e-tjänst hos Skatteverket som ska öppna den 30 maj 2023. Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet. Följande måste infrias för att få rätt till stöd:

  • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 kommer inte kunna ansöka om bidrag.

  • Företaget bland annat ha betalat alla skatter och skött deklarationer.

  • Företaget får inte ha skulder hos Kronofogden.

Företagen i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme medan företag i elområde 3 får 50 öre. Inget stöd betalas ut till företag som bara har elluttagspunkt i elområde 1 och 2.


Du kommer att kunna ansöka om elstödet via en e-tjänst på Skatteverkets hemsida. Enligt det förslag som finns kommer ansökningsperioden att vara 30 maj till och med 25 september 2023. Stödet betalas sedan ut till företagets skattekonto.


Hör av dig till oss om Ni har frågor om elstödet.


96 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page