top of page

Vad är en periodiseringsfond?

När det närmar sig årsbokslut är det många som börjar fundera på skatteplaneringen för sitt bolag. En möjlighet som finns är att sätta av till en periodiseringsfond.


En periodiseringsfond är en bokslutsdisposition som gör det möjligt att skjuta upp en del av

vinstskatten till senare år. Periodiseringsfonden kan användas för att jämna ut resultatet mellanolika år och därmed få en jämnare beskattning. Man kan säga att en del av årets vinst läggs undan i en särskild fond som gör att årets resultat sänks och därmed även skatten som ska betalas för året.


Hur mycket som får sättas av till en periodiseringsfond beror på vad man har för typ av bolag.

Juridiska personer (till exempel Aktiebolag) får sätta av 25% av överskottet av näringsverksamheten och avsättningen beräknas på det skattemässiga överskottet för året. Aktiebolag beskattas även för en schablonintäkt på periodiseringsfonder. En enskild näringsverksamhet får sätta av 30% av vinsten före avsättning till periodiseringsfond. På

grund av Covid-19 finns det nu möjlighet att göra en större avsättning för dig som har en enskild näringsverksamhet, mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida.


En periodiseringsfond måste återföras till beskattning inom sex år och den periodiseringsfond som är äldst återförs alltid först. För vissa bolag är det mer lönsamt att sätta av till periodiseringsfond, det kan till exempel vara en finansieringsmöjlighet om man har svårt att få lån eller en bra reserv för framtida förluster.


Är det lönsamt för ditt bolag att sätta av till periodiseringsfond?

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att kolla på det!

247 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page