top of page

Cash management – åtgärder för ett effektiviserat pengaflöde!

Behovet av kapital är ständigt närvarande för företag av alla storlekar. Oavsett företaget säljer varor eller tjänster kommer det alltid att bindas kapital i olika processer. I ett företag som tillhandahåller varor binds ofta kapital upp i ett varulager medan tjänsteföretag kan kapitalbindningen ske i eventuellt långa kundkrediter.


Cash management som syftar till de åtgärder som kan göras för att effektivisera de processer som är kopplade till företagets likviditet eller pengaflöde. Genom att se över de olika likviditetsprocesserna i företaget kan man frigöra mer kapital som därmed kan användas till andra mer lönsamma investeringar. Det huvudsakliga syftet med cash management-åtgärder är alltså att se över administrationen av företagets in- och utbetalningar.


En enkel sammanfattning till begreppet cash management är att man ska ta betalt så fort som det är företagsmässigt försvarbart, vänta med att betala så länge det är möjligt utan att gå över förfallotiden och dra på sig extra avgifter samt förvalta företagets likvida medel på det sätt som är mest lönsamt.


Några enkla åtgärder man som företagare kan göra för att optimera sin likviditet är att för det första se över sin faktureringsprocess. Har företaget som rutin att fakturera en gång i månaden och kan detta istället ske en gång i veckan eller varannan vecka? Vilka kredittider ger man sina kunder och kan dessa förkortas? För det andra kan även betalningsprocessen till leverantörerna ses över, betalas leverantörsfakturorna för tidigt eller används hela kredittiden?


Även det placerade kapitalet bör kontrolleras, är till exempel den erhållna räntan avtalad till den högsta möjliga nivån? Det samma gäller eventuella lånade medel där företaget inte bör betala en högre ränta än nödvändigt.


Om företaget handlar med utlandet kan en åtgärd även vara att se över valutariskhanteringen så att risken för eventuella valutaförluster minimeras. Till exempel kan man genom en så kallad terminsaffär försäkra att en fordran eller skuld betalas till en förbestämd valutakurs och på så sätt undvika tråkiga kostnader gällande valutakursförändringar.


Ni är välkomna att höra av er till oss om ni behöver hjälp med att genomföra någon av dessa cash management-åtgärder!

321 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page