top of page

Så beskattas du för din utdelning

3:12-reglerna är de skatteregler som styr hur du som delägare i fåmansbolag blir beskattad för

utdelning och kapitalvinst från ditt bolag. Utdelningen till ett visst gränsbelopp kan tas ut med låg beskattning som inkomst av kapital med 20 % skatt. Den del av utdelningen som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst (30-60 % skatt beroende på kommun och inkomst).


Gränsbeloppet kan räknas fram på två olika sätt: Förenklingsregeln eller Huvudregeln.


Gränsbelopp enligt Förenklingsregeln (Schablonregeln):

Med Förenklingsregeln beräknas gränsbeloppet med ett schablonbelopp. Schablonbeloppet består av 2,75 inkomstbasbelopp och varierar därför från år till år. Schablonbeloppet för beskattningsår 2020 är 177 100 och för 2021 är det 183 700 kr.


Om du är delägare i flera bolag får du endast använda Förenklingsregeln i ett av bolagen.


Gränsbelopp enligt Huvudregeln:

Enligt Huvudregeln beräknas gränsbeloppet på anskaffningsvärdet på dina aktier i bolaget samt på bolagets löneunderlag. Men för att få använda dig av bolagets löneunderlag måste du ha tagit ut ett visst belopp i lön under året. Om du gör det får du använda 50 % av bolagets löneunderlag som gränsbelopp.


Hur mycket lön du måste ta ut för att få använda dig av Huvudregeln baseras på 6 inkomstbasbelopp + 5 % av bolagets totala löner eller 9,6 inkomstbasbelopp och beloppet varierar från år till år. Man räknar på lönen för året innan utdelningen ska ske.


Exempel:

För att få använda dig av Huvudregeln vid utdelning år 2021 så måste du som ägare ta ut en lön under 2020 på minst 400 800 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala löner. Alternativt så ska du ha tagit ut en lön på 641 280 kr (9,6 IBB).


COVID-19:

Under året är det många bolag som har korttidspermitterat eller ansökt om omställningsstöd på grund av Covid-19. Om du har gjort det och även beslutat om utdelning under vissa perioder så kan du bli återbetalningsskyldig för dessa stöd.


Vill du veta mer eller vill du ha hjälp med beräkning av gränsbeloppet? Kontakta oss så hjälper vi dig!

390 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page